Šabac u senci džeza-naslovna   Šabac u senci džeza-korice